Newsroom categorie:

Veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving omvat meer dan alleen beleid en protocollen. Het vereist aandacht voor sociale veiligheid, wettelijke verplichtingen, meld- en gedragscodes, vertrouwenspersonen en een positieve cultuur waarin directie, management en medewerkers betrokken zijn. Aanvullende maatregelen omvatten onboarding, regelmatige communicatie, zichtbare vertrouwenspersonen, risico-inventarisatie, medewerkerstevredenheidsonderzoeken en integratie in gesprekscycli.