Pas op je stagiair(e)!

christina-wocintechchat-com-swi1DGRCshQ-unsplash (1)
christina-wocintechchat-com-swi1DGRCshQ-unsplash (1)

Stagiaires zijn een extra paar handen op de werkvloer en vormen de toekomstige gezichten van je bedrijf. Hun enthousiasme en ervaring tijdens hun stage kunnen de weg banen voor een langdurige relatie als medewerker of zelfs als klant. Daar tegenover staat dat het negeren van de juiste richtlijnen kan leiden tot onaangename verrassingen.

In deze korte blog gaan we in op zowel het juridische als het HR-aspect van stagiair(e)s. Waarom is de stagiair(e) zo belangrijk om (extra) op te letten?

  1. Omdat je te maken hebt met veelal jonge onervaren studenten. Je wil hen een waardevolle en leerzame eerste kennismaking met het werkende leven geven. Jouw bedrijf en jijzelf kunnen van grote waarde zijn voor de vervolgstappen in de carrière van de stagiair(e).
  2. Omdat een enthousiaste stagiair(e) de beste ambassadeur/toekomstige sollicitant en/of klant van jouw bedrijf kan worden. In deze krappe arbeidsmarkt moet je extra creatief zijn in je werving en selectie. Zie een stage als een prachtige manier om over en weer kennis te maken! Jouw stagiair(e) is nog maar even student en stroomt dan de arbeidsmarkt op. Dit is je kans om jouw bedrijf bovenaan het wensenlijstje van de stagiair(e) te krijgen.
  3. Omdat je geen boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie wil en geen vordering tot nabetaling van niet ontvangen salaris. Een stagiair(e) ontvangt meestal een stagevergoeding. Deze stagevergoeding ligt (meestal) ver onder het wettelijke minimumloon en de lonen binnen jouw organisatie. Dit is ook logisch, want de stagiair(e) komt om te leren. Laat je de stagiair(e) voornamelijk werken in plaats van leren? Dan kan komen vast te staan dat de stagiair(e) feitelijk een werknemer was en dus loon had moeten ontvangen. Dit kan een dure “grap” worden.

De zaak Transavia

Dit laatste overkwam Transavia in 2024. Transavia had in 2022 flink werk gemaakt van de werving en inzet van stagiair(e)s. Dit leidde echter tot een boete en nabetaling van achterstallig loon van ruim zes ton (623.000 euro).

In dit geval ging de luchtvaartmaatschappij de mist in toen zij (60) stagiaire(e)s hetzelfde werk liet doen als de eigen stewards en stewardessen; met dezelfde taken en verantwoordelijkheden en meewerkend in eenzelfde werkschema.

En ook 23 bedrijven in de land- en tuinbouw hangt een claim van ruim 3 ton boven het hoofd, doordat ze buitenlandse stagiair(e)s inzetten, maar deze feitelijk als werknemers hebben ingezet.

Where dit it go wrong?

Het gaat dus fout als de stagiair(e) als werknemer wordt ingezet. Juridisch is er op grond van artikel 7:610 BW sprake van een arbeidsovereenkomst als er gedurende een zekere tijd sprake is van arbeid, loon en een gezagsverhouding. Als de werkzaamheden van de stagiair(e) weinig verschillen ten opzichte van functie en werkzaamheden van een reguliere werknemer, dan maakt het feit dat partijen de overeenkomst met elkaar een stageovereenkomst hebben genoemd en de betaling (niet loon) maar stagevergoeding hebben genoemd, niets uit. De toets zit in de feitelijke situatie, niet (alleen) in de omschrijving van je overeenkomst.

Pas dus op je stagiaire!

Zorg ervoor dat het lerende element niet alleen in de stageovereenkomst, maar ook in de praktijk voorop staat. Laat de leerperiode en de leerdoelen duidelijk omschreven staan in de stageovereenkomst en geef hier in de praktijk ook uitvoering aan, met de juiste begeleiding. Maak hierover ook afspraken en plan (eind)evaluatiemomenten in met de school en de stagebegeleider vanuit de opleiding. En tot slot: laat de stagiair(e) dus niet als gewone werknemer meewerken in jouw bedrijf. Zo maak je van de stage een succes, staat jouw organisatie levenslang positief op het netvlies van de stagiair(e) en maak je geen juridische misstappen.

In de meeste gevallen zal de stagiair(e) trouwens niet zelf aan de bel trekken en al helemaal niet gaan procederen. Maar het risico hierop wordt wel groter als stagiair(e)s op grote schaal worden ingezet, de werkdruk (te) hoog is en de stagiair(e) niet het gevoel heeft dat het lerende component bovenaan staat, maar hij in feite als erg goedkope arbeidskracht wordt ge-/misbruikt.

In de plaats van intern aan de bel trekken of er een juridische zaak van maken, kan de (ontevreden) stagiair(e) natuurlijk ook een (anonieme) melding doen bij de Arbeidsinspectie. De kans is dan aanwezig dat die onderzoek doet, met alle gevolgen van dien.

Laat het daar niet op aan komen, pas een beetje op je stagiaire. Een leven lang leren, begint bij het prille begin! Zijn we niet allemaal ooit als stagiair(e) begonnen?!