Verzuim & vakantie deel 1: ziek tijdens de vakantie

vakantie
vakantie

Hoezeer je als werkgever ook werk maakt van gezondheid en vitaliteit op de werkvloer, vroeg of laat krijg ook jij ermee te maken: zieke medewerkers. Uit onze praktijk weten we dat je dan voor veel vragen komt te staan. Want wat kan, mag en móet je als werkgever allemaal doen? En wat vooral niet? In onze blogserie over ziekte, verzuim en re-integratie geven we antwoord op deze vragen. In deze blog staan we stil bij de medewerker die ziek wordt op vakantie, een onderwerp waar we regelmatig vragen over krijgen.

Voor de leesbaarheid van dit artikel spreken we in deze blogs over de medewerker in de ‘hij’-vorm. Aangezien we niemand willen uitsluiten gebruiken we in andere blogs ‘zij’ of ‘die’. In deze blog kan je voor ‘hij’ ook ‘zij’ of ‘die’ lezen.

Medewerker wordt ziek tijdens vakantie

Het komt regelmatig voor dat een medewerker in het buitenland een nare voedselvergiftiging of infectie oploopt. Of na een ski-ongeluk in het ziekenhuis belandt en daar geopereerd moet worden. Op het moment dat de medewerker je op de hoogte stelt van zijn situatie, is het van belang dat je uiteraard eerst informeert hoe het met de medewerker gaat. Zodra de praktische vervolgstappen besproken worden, doe je dit aan de hand van de inhoud van het verzuimreglement.

In het verzuimreglement staat als het goed is dat de medewerker een adres en telefoonnummer moet doorgeven waarop jij (en indien nodig de bedrijfsarts) hem kan bereiken. Ook staat daarin binnen welke termijn hij zich moet melden bij een controlerende instantie (bij vakantie binnen de EU) of een arts (bij vakantie buiten de EU). Twijfel je of de medewerker wel echt ziek is? Dan mag je hem ook eerder vragen om een arts te bezoeken. Tot slot is het verstandig om in het verzuimreglement op te nemen dat de medewerker naar Nederland moet terugkeren zodra de controlerende instantie vindt dat dit mogelijk is (en voor zover de geplande vakantieperiode is verstreken).

Tip: heb je geen verzuimreglement? Of heb je er wel een, maar is daarin niets opgenomen over een ziekmelding vanuit het buitenland? Dan is het goed om hiermee aan de slag te gaan.

Vakantiedagen omzetten in ziektedagen

Ziek is ziek. Dit betekent dat je de vakantiedagen van een zieke medewerker moet omzetten in ziektedagen, zodat hij op een later moment alsnog vakantie kan opnemen. Je mag wel vakantiedagen afschrijven als hierover afspraken zijn gemaakt in de cao, arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek (dit geldt alléén voor bovenwettelijke vakantiedagen) of als de medewerker hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt (dit geldt ook voor wettelijke vakantiedagen).

Ziekmelding achteraf

De medewerker kan in principe niet achteraf laten weten dat hij tijdens zijn vakantie ziek is geweest. Dit betekent dat de dagen waarop hij ziek was, vakantiedagen blijven. In principe, want dit kan anders zijn als hij niet in staat was om zich eerder ziek te melden.

Lees ook: Loondoorbetaling bij ziekte, alle ins & outs

Waar kan Het WerkLab je mee helpen?

Heb je hier vragen over? Of kunnen we je helpen met een goed verzuimprotocol? Neem dan gerust contact met ons op. In de volgende blog lees je meer over de (langdurig) zieke medewerker die op vakantie wil. Hoe zit het dan met toestemming, vakantiedagen en salaris? Je leest het daar!